KV17

Opstillet til kommunalvalg 2017 i København
nr. 4 på listen