Susanne Møller
 • Fysioterapeut med ledelseserfaring fra Hospitalsvæsenet
 • BR Suppleant fra 2015 med deltagelse i gruppemøder
 • BR medlem marts-april 2016 herunder medlem af
  - Socialudvalget
  - Beskæftigelse- og integrationsudvalget
  - Borgerrådgiverudvalget

 • BR medlem 2010-2014 herunder medlem af
  - Sundheds- og omsorgsudvalget
  - Kultur- og fritidsudvalget
  - Folkeoplysningsudvalget
  - Musikudvalget
  - Handicaprådet
  - Kontaktudvalget for socialt udsatte
  - Valgbestyrelsen
  - Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum

 • Delegeret til Amager Forbrændingens generalforsamling
 • Regionsrådsmedlem af Samarbejdsforum for fysioterapi

 • Domsmand ved Københavns Byret 2004-2011
 • Konservativ repræsentant i Lokaludvalg Amager Øst 2007-2010
 • Sekretær i Københavns Vælgerforening 2003-2009
 • Medlem af forældreråd i vuggestue, børnehave, skolefritidshjem og skolefritidsklub 1982-1990
 • Valgt til skolebestyrelsen for Skolen ved Sundet i perioden 1990-1994
 • Medlem af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab i 2000
 • Medlem af Fagligt Forum i Den Gode Medicinske Afdeling 2001-2006 efter udpegning af Danske Fysioterapeuter.
 • Konservativt medlem af Sundby Lokalråd 2003-2006