Susanne Møller
Kandidat til Borgerrepræsentationen i København og Regionsrådet