Susanne Møller
Suppleant til Borgerrepræsentationen i København og Regionsrådet