Kandidat til Borgerrepræsentationen & Regionsrådet

Jeg har valgt at stille op til Borgerrepræsentationen igen, da jeg gerne vil arbejde for vores by. København er en dejlig by men kan blive bedre. Vi skal sikre at København fungerer i hverdagen for de, der bor her og de, der kommer for at arbejde. Byen skal være for alle aldre. Vi skal værne om vores grønne områder og holde igen med fortætning af byen. Vi skal hele tiden arbejde for en renere by og arbejde med at opfylde delmål for et bedre klima.

Vi skal arbejde hen mod reelle CO2 reduktioner!

Vi skal prioritere en balanceret byudvikling i København, hvor hverdagen skal fungere.

Der skal være fokus på:

  • Skoler, kultur og idrætsfaciliteter
  • Trafikal infrastruktur og parkeringsløsninger

  • Sundhed, tryghed og grønne områder