Mærkesager

Vision:

København er og skal være en dejlig by at bo i og besøge. Vi skal værne om vores smukke by, holde den ren og grøn. Vi skal værne om vores kulturarv, arkitektur og vores grønne områder. Byen skal være tryg at færdes i for alle aldre. Byudviklingen skal være balanceret og med flere boliger skal sikres plads til skoler, daginstitutioner, plejehjem og idrætsfaciliteter. Vi skal sikre en god trafikal infrastruktur, så hverdagen kan fungere for borgere og erhvervsliv.


Sundhed:

Hvis vi bliver syge, træder andre problemer i baggrunden. Alle med behov skal have let adgang til hjælp. Vi skal have et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor Regionens tilbud og de kommunale tilbud er velkoordinerede. På de områder, hvor man centraliserer hospitalsvæsenet, skal man sikre, at kapaciteten er tilstrækkelig til at håndtere de ekstra patienter, der skal undersøges og behandles. Akutberedskabet skal fungere og kræftpakkerne skal overholdes. Vi skal sikre kvalificeret pleje og omsorg til vores meget svage og syge ældre, både til hjemmeboende og beboere på plejehjem. Den palliative indsats skal være i top, der skal være flere hospicepladser. I hjemmeplejen skal faglig ledelse og uddannelse prioriteres. Der skal tilbydes genoptræning og rehabilitering når der er behov for det.


Social- og handicapområdet:

I København hører man til socialforvaltningen, når man er under 65 år og sundhedsforvaltningen, når man er over 65 år. Der bør ikke være forskelsbehandling på baggrund af alder. Ventetiden på handicapvenlig bolig og plejebolig bør være ens. Tilbuddene til psykisk syge og handicappede skal opprioriteres, herunder også til handicappede børn. Konservativ politik er at hjælpe samfundets svageste. Borgernes ansøgninger skal behandles hurtigt og effektivt, det bliver de ikke i dag. Der er brug for en bedre indsats for at forbedre den mentale sundhed.
Frivillighed - Det offentlige skal blive bedre til at invitere de frivillige indenfor. Velfærdssamfundet er under pres, og det er vigtigt at vi ser muligheder i civilsamfundet. Der skal derfor prioriteres støtte til de frivillige organisationer, men de skal ikke kommunaliseres.


Folkeskolen:

Fokus på faglighed. Børnene skal have undervisning, når de er i skole. Alle børn skal fagligt udfordres, også de dygtigste. Vi skal stræbe mod at få landets bedste folkeskole med høj faglighed og trivsel. Der skal fokus på at løfte drengene, kvindelige værdier er med til, at der er stadig større forskel på, hvor mange drenge og piger, der videreuddanner sig.


Grøn omstilling:

Vi skal i København bidrage til en bæredygtig udvikling. Der skal sættes fokus på energibesparelser i kommunens ejendomme ved at undgå energispild. Ny teknologi bør indføres også i ældre ejendomme. Vi er pligtige til at overdrage kloden i lige så god stand som da vi overtog den. Derfor har vi fokus på grøn omstilling.


Idræt:

Der mangler idrætsfaciliteter i København. Vi i Konservative vil arbejde for flere fodboldbaner, idrætshaller og svømmehaller. Foreningslivet har lange traditioner og det er vigtigt at vi plejer og passer på vores foreninger. Idrætsforeninger er til gavn for vores sundhed, både fysisk og mentalt. Samværet med andre skal ikke underkendes og foreningsliv er med til at skabe venskaber og fællesskab for alle medlemmer.


Kultur og fritid:

Konservative er et kulturbærende parti, og vi vil gerne støtte kulturlivet, så vi bevarer vores kulturarv. Teater- og musikliv kan ikke eksistere uden offentlig støtte, men vi skal prioritere kvalitet og vækstlag. Foreningslivet skal prioriteres.


Natteliv:

Der er stigende gener fra nattelivet i Indre by. Coronatiden har midlertidigt skabt ro for Indre Bys borgere. Konservative vil fortsat arbejde for en mere afbalanceret bevillingspolitik. Gerne særlige festzoner væk fra beboelse, så nattelivet til kl. 5 kommer væk fra middelalderbyen. Derudover bør partybusser i byen forbydes, der skal arbejdes for bedre lydisolering og overholdelse af Restaurationsloven. Vi ønsker et rigt restaurations- og barliv uden det generer beboerne og gerne spredt bedre i byen.


Trafik:

Trafikal infrastruktur skal følge med byudviklingen. Med flere nye byområder og flere borgere vil trafikken øges, nogle har brug for bil. Vi skal have mere Metro og flere cykelstier men mange vil ikke kunne undvære bilen, herunder mange ældre. Der skal derfor være plads til parkering, i højere grad på egen grund, og der skal gøres mere ud af at etablere park and ride ved ydre Metro, bus og S-togstationer, så bilerne udefra ikke kommer ind i byen og skaber mere trængsel men vælger attraktive park and ride anlæg.


Sikkerhed:

Der skal sættes hårdt ind overfor bander og andre kriminelle. Man skal kunne færdes sikkert i byen. Forebyggelse er vigtig, hvorfor SSP-arbejdet skal prioriteres højt og tidlig indsats er vigtig. Der skal føres en konsekvent politik, hvor vold ikke belønnes.